FEITEN NERTSENINDUSTRIE

Ontwerp: Studio Lisette de Zoete
Share on Facebook13kTweet about this on TwitterShare on Google+11Pin on Pinterest8Email this to someone

Deel deze infographic van Samen Tegen Bont op uw website door onderstaande html link te kopiëren en op de gewenste plek in de broncode van uw website te zetten (wellicht is hulp van uw website beheerder noodzakelijk).


Op 10 november 2015 deed de rechter uitspraak in het hoger beroep dat de Staat had aangespannen tegen de nertsenfokkers. Tot grote opluchting van Bont voor Dieren en de Dierenbescherming hebben de zes miljoen nertsen in Nederland gewonnen! De rechter concludeert dat het algemeen belang zwaarder weegt dan het economisch belang van enkele nertsenfokkers. De uitspraak betekent in 2024 het definitieve einde van de bontindustrie in Nederland: het nertsenfokverbod is weer van kracht.

Nertsenfokverbod

Na een jarenlange intensieve lobby van de Dierenbescherming en Bont voor Dieren heeft het parlement in eerste instantie eind 2012 besloten tot een nertsenfokverbod. Nadat dit verbod eerder van tafel werd geveegd, is het sinds november 2015 weer van kracht. Het verbod kent een overgangsperiode tot 2024, waardoor het voor nertsenhouders mogelijk is hun schade te compenseren en om te schakelen naar een andere bedrijfstak.

Nertsenfokkerijen

In Nederland worden ieder jaar bijna 6 miljoen nertsen gefokt en gedood voor hun vacht. Nertsen zijn wilde dieren die moeten leven in kleine draadstalen kooitjes op enorme fokkerijen. Het aantal fokkerijen neemt enigszins af in Nederland, maar het aantal nertsen dat er gedood wordt is sinds 2008 bijna verdubbeld! De nertsenhuiden worden vervolgens geëxporteerd en verwerkt tot bontjas, kraag of tas.

Teken en deel de petitie: Nederland wil geen bontfokkerijen!

Opinieonderzoek

Eerder werd bekend dat maar liefst 85% van de Nederlandse bevolking het onacceptabel vindt dat dieren worden gedood voor bont. Lees meer over dit recente opinieonderzoek door Motivaction in opdracht van Bont voor Dieren en de Dierenbescherming.


 

politici tegen nertsenfokPublieke steun voor nertsenfokverbod

Op donderdag 11 december 2014 om 14:00 riepen de Dierenbescherming en Bont voor Dieren gezamenlijk Nederlanders op om hun steun te betuigen aan de bijna zes miljoen nertsen die jaarlijks aan hun einde komen in de Nederlandse bontindustrie. Op het Plein in Den Haag verrees een gedenkkooi waaraan voorbijgangers hun persoonlijke boodschap of bloemetje konden hangen.

Verslag en foto’s van de actie zijn via deze link te bekijken.

 

Foto’s van een nertsenfokkerij in Nederland